Covid 19 enfeksiyonu hakkında sorduklarınız

Sevvimli

New member
Bu yazımda son günlerde bana en çok sorulan soruların bir kısmına karşılık vermeye çalıştım. Başka hususlara da ondan sonrasındaki yazılarımda değineceğim.

PCR testim olumlu çıktı yada Covid emsal belirtilerim var ne yapmalıyım ?

Şayet ateş, öksürük, nefes sorunu başta olmak üzere covid’e ilişkin olabilecek rastgele bir belirti var ise en kısa vakitte bir sıhhat kuruluşuna müracaat etmek gereklidir. Covid enfeksiyonu öteki pek epeyce akut enfeksiyonun tersine epeyce farklı belirti ve semptomlarla ortaya çıkabilmektedir. Covid’e ilişkin fazlaca sayıda semptom olmakla bir arada covid’e spesifik ve teşhis koydurucu bir belirti yoktur. Bu ayırım fakat uzman bir tabip tarafınca yapılabilir.

PCR negatif ise covid olmadığım manasına gelir mi ?

PCR negatif olması covid ile temas etmediğiniz yada hasta olmayacağınız manasına gelmez. Virüs ile temas ettikten daha sonra 2-4 gün test negatif kalabilir. Klinik pratikte bir hafta on gün hatta tüm süreç boyunca negatif kalan hastalarımızı görmekteyiz.

Tek başına PCR yeterlimi ?

Covid enfeksiyonu teşhisinde en kıymetli test elbet PCR testidir. Lakin tek başına kâfi değildir.

Teşhiste hangi testler uygulanıyor ?

PCR + olan yada PCR negatif olsa bile kuşkulu klinik bulguların olduğu durumlarda birtakım diğer testlerde kesinlikle yapılmalıdır. Bu testler tutulumun şiddetinin belirlenmesi, hastalığın seyrinin nasıl olacağının az hayli iddia edilmesi ve takibi emeliyle kesinlikle uygulanmalıdır. Öncelikle kişinin sıhhat durumunu incelemeye yönelik karaciğer ve böbrek işlevlerini ölçen testler, tam kan sayımı bedelleri ve gereksinim var ise kan elektrolit seviyeleri D ve B vitamini üzere seviyeleri kesinlikle bakılmalıdır. CRP, Ferritin, D dimer, CK, CKMB, troponin ve fibrinojen bedellerinin hepsi yada tabibin uygun nazarancekleri tespit edilmelidir. Bunlar teşhiste ve takipte yol gösterici olacaktır

Hastalığın seyri nasıl, şahsi farklılıklar var mı ?

Covid 19 hayli farklı klinik tablolar ile karşımıza çıkabilmektedir. Hiç belirti olmadan hastalığı geçirenler olduğu üzere kimi vakit kas ağrıları, halsizlik, mide bağırsak yakınmaları, yavaşça ateş üzere belirtilerle ortaya çıkabilir. kimi vakit de teneffüs yetmezliği, fazlacalu organ yetmezliği ile karşımıza gelebilir. Kıymetli olan nokta belirtilerin fazlaca değişken ve kimi vakit süratle ağırlaşabilir olmasıdır. Bu durumu belirleyen kronik hastalıkların olup olmaması, kişinin bağışıklık durumu üzere öngörülebilir yada öngörülemeyen pek fazlaca şahsi faktör vardır. ötürüsıyla klasik bir klinik tablo yoktur ve şahıstan şahsa fazlaca farklılık gösterebilir.

Tedavi de neler yapılıyor, klasik bir tedavi varmı ?

Covid 19 enfeksiyonu için bilinen ve kanıtlanmış spesifik bir tedavi yoktur. Fakat corona virüse karşı kısmen de olsa faal olduğu bilinen antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. En başta favipiravir olmak üzere bu ilaçların tüm spekülasyonlara karşın hastalığın düzgünleşme mühletini kısalttığı, klinik tablonun ağırlaşmasını pek fazlaca olayda engellediği üzere faydalı tesirleri memleketler arası yayınlarda gösterilmiştir ve kullanılmaktadır. Fakat unutulmaması gereken en değerli mevzu tedavinin büyük ölçüde takviye tedavisi olduğudur. Bu cins virüs enfeksiyonları bağışıklık sistemimizde pek epey yararlı mekanizmayı çok etkileyerek ziyanlı ve yıkıcı hale getirmekte olup tedavi bunun üzerine inşa edilmektedir. Hastalığın seyri ve klinik tablo büsbütün ferdî farklılıklarla belirlendiği üzere tedavi de büsbütün ferdî ve bireye özeldir.

Standart ve herkese tıpkı biçimde uygulanan kalıp bir tedavi yokdur. Hastayı takip eden ve pahalandıran tabip her kişi için gerekli tedaviyi belirleyecek ve takibe göre tedavinin biçimini düzenleyecektir. Çok kıymetli ve maalesef ülkemizde çok başarılı çalışmaya karşın gözden kaçan bir nokta PCR + çıkan herkese daha başlangıçta birebir standart ilaçların verilmesi ve hastanın takip edilmemesidir. halbuki her semptomu olan her teması olan ve tabi ki PCR + olan hastaların en başta bir uzman tabip tarafınca kıymetlendirilmesi, radyolojik ve laboratuvar incelemelerin yapılarak tedaviye karar verilip yakın takip edilmesidir. Hastalık son derece atipik seyretmektedir, başlangıçta epeyce yavaşça olan semptomlar bir anda ağırlaşabilmektedir. Birçok sefer semptomlar ile radyolojik ve laboratuvar bulguları uyumlu olmamakta, hiç semptom yokken önemli akciğer tutulumu yada pıhtılaşma bozuklukları oluşabilmektedir. ötürüsıyla kesinlikle ve kesinlikle yakın doktor takibi ihmal edilmemelidir.
 
Üst