Oylum Sınai Yatırımlar’ın faaliyetleri

KaraYeL

New member
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş, faaliyetlerine ait bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şu biçimde:

”Şirketimizin cirosu, 2021 yılının 9 aylık mali tablolarına göre 70.897.271 TL’dir. 2020 yılının 9 aylık bilgilerine göre ise ciro 52.263.832 TL olarak gerçekleşmiştir. bu biçimdece ciromuz yüzde 35,6 artmıştır. Genel ekonomik konjonktürdeki bozulmalar yüzünden satış maliyetlerinin cirodaki oranının artmasına rağmen şirketimiz 2021 yılının 3. çeyreğini evvelki periyoda bakılırsa daha karlı kapatmayı başarmıştır. Şirketimizin karlılığında evvelki yılın birebir devrine göre yüzde 39 artış kaydedilmiştir. Şirketimiz, uzun vakittir yürüttüğü siyaset gereği bilhassa iç piyasada pazar hissesini ve görünürlüğünü artırmıştır. Şirketimiz bugün itibariyle A101, BİM, Bizim Toptan, Metro üzere en büyük ulusal zincir marketlerle daha geniş eser portföyü ve satış hacmi ile çalışmaktadır. birebir vakitte küme şirketleri vasıtası ile 35’ten çok ülkeye ihracat yapmaktadır. Şirketimizin brüt karı, 2020 yılının 9 aylık mali tablolarına bakılırsa 8.330.073 TL iken 2021 yılının 9 aylık bilgilerine bakılırsa 8.868.616 TL ile artış göstermiştir. Maliyetler karlılık üzerinde büyük bir baskı oluşturmakla birlikte şirketin büyümeye dönük müşteri tutundurma siyaseti da karlılık üzerinde tesirli olmaktadır. Pandemiden kaynaklı olarak tedarik zincirindeki külfetlere karşın şirketimiz satış ivmesini artırmaya devam etmektedir. Şirket siyasetlerine bağlı olarak yatırımlarını ötürüsıyla amortisman masraflarını artırmasına rağmen devir karını 2021 yılının 9 aylık mali bilgilerine bakılırsa evvelki yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 39 artırarak 4.531.176 TL’ye çıkarmıştır. Global ve yurt ortasındaki genel ekonomik konjonktür göz önüne alındığında, şirketimiz temel faaliyetlerinde verimli bir çalışma sürdürmektedir. Şirketimiz belirlemiş olduğu siyasetler çerçevesinde büyüme ve karlılık odaklı çalışmalarını sürdürmektedir. Pazarını genişletmeye, istikrarlı ticari ilgiler geliştirmeye, karlılığı artırmaya ve ötürüsıyla üretim kapasitesini artıracak yatırımlara yönelmiştir. Şirketimiz 2020 yılında almış olduğu yatırım teşvik evrakı kapsamında 30.09.2021 tarihine kadar toplamda yapılan yatırım meblağı 5.730.949 TL’ye ulaşmıştır. Yatırım teşvik evrakı kapsamında alınan bisküvi üretim sınırı yatırımı tamamlanmış ve devreye alma çalışmaları devam etmektedir. Bu yatırımın 2022 yılı ve daha sonrasında satışlara ve istihdama katkı yaratması beklenmektedir. Şirketimiz hem idare takımlarında tıpkı vakitte mavi yaka çalışan takımında özellikle bayan istihdamına değer vermektedir. Çalışanlarımızın yarıdan fazlası bayan olup, 2020 yılının 9 aylık periyodu itibariyle toplam çalışan sayısı 173 iken bu sayı 2021 yılının 9 aylık devrinde 172 kişidir. Pandeminin yarattığı güçlü ekonomik şartlar ve genel iktisattaki görünümden dolayı bir fazlaca şirkette işten çıkarmalar olabilirken Şirketimiz mevcut durumunu koruma edebilmiştir. Şirketimiz kayıtlı sermaye sisteminde olup kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 TL’dir. Mevcut çıkarılmış sermayesi 27.617.600 TL’dir. Şirketin 2019 yılının sonunda almış olduğu kararla yapmış olduğu bedelli sermaye artırımı kararı 13.878.771 TL’lik fon elde edilmiştir. Elde edilen bu fonla şirket mali yapısını güçlendirmiş ve beraberinde bisküvi üretim kapasitesini artırmak üzere yeni bisküvi üretim çizgisi alınmış ve mevcut sınırlar da revize edilmiştir. bu vakitte hem ciroda tıpkı vakitte karlılıktaki artışın şirketin finansal performansına olumlu yansıdığı görülmektedir. Şirketin 2020 yıl sonu datalarına nazaran bundan evvelki yıla göre ciro artışı yüzde 32, devir karı artışı yüzde 128 olmuştur. Şirketimiz 2021 yılında da emsal başarılı performansını devam ettirmektedir. Covid-19 pandemisi ile bilhassa tarım mamüllerinin fiyatlarında tarihi artışlar görülmektedir. Ayrıyeten tüm dünyada hem navlun fiyatlarındaki artışlar birebir vakitte hammaddeye erişimdeki badirelerden ötürü tedarik zincirindeki normlar değişmektedir. Şirketimiz de 2022 yılında yüzde 60 büyüme maksadı koymuştur ve daha sonraki senelerda da misal performansını devam ettirmeyi hedeflemektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında finansal istikrarın sürdürülebilmesi ve mali performansın artırılması amacı ile ek kaynak muhtaçlığı doğmuştur. Bu doğrultuda 03.12.2021 tarihinde alınan bedelli sermaye artırım sonucunın gerçekleşmesi durumunda, elde edilecek fon ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı ile finansal ve ticari borçların azaltılması sağlanacaktır. bu biçimdece şirketin ciro artışı ve daha kuvvetli finansal yapı yardımıyla maliyetlerde sağlanacak avantajla karlılığının artırılması hedeflenmektedir. Ayrıyeten şirketin mali yapısının dışsal krizlere daha güçlü hale geleceği, yapılacak yeni yatırımların şirketin büyümesine katkıda bulunacağı ve sonuçlarının kısa ve orta vadede pay performansına ve paydaşlarına olumlu yansıyacağı öngörülmektedir.”


Hibya Haber Ajansı
 
Üst