‘Otel kılıflı’ villa uyarısı: Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

celikci

New member
İmar planında ve inşaat ruhsatında turistik tesis olarak görünen projelerdeki mevzuata alışılmamış kullanımlar ile ilgili olarak Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı rapor doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27 Mart 2022 günü Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu Kadastro, Ulusal Emlak, Mekansal Planlama ve Tabiat Varlıklarını Muhafaza Genel Müdürlüklerine, 81 ilin valiliğine ve 81 ilin belediyelerine bir yazı gönderdi.

Yazıda, turizm evraklı konaklama tesislerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti üzere hakların tesis edilmemesi istendi.

MAKSADA KARŞIT


Dünya’da yer alan habere nazaran; Yazıda devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tabirlerine vurgu yapılırken şu sözler kullanıldı:

”Son vakit içinderda ilgili mevzuat kararlarına ve onaylı imar planlarının ruhuna ve hedefine ters biçimde karma kullanım ya da tercihli kullanım alanlarında ilgili belediyelerden turizm tesislerinin yüksek emsal ve yapılaşma şartlarından yararlanılarak yapı (inşaat) ruhsatı alınmasına karşın bu alanlarda konut kullanmasına yönelik yapılar inşa edildiği ve daha sonrasında ise bu yapılar üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kullanarak üçüncü şahıslara bağımsız kısım olarak konut satışı gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.”

BELEDİYELER VE TAPUYA İKAZ

Bu durumun, yüksek yapılaşma hakkının berbata kullanmasına ve haksız menfaat yaratılmasına sebep olduğuna işaret edilen yazıda, turizm tesisi ruhsatı almış olan yapıların çabucak sonrasında konut olarak kullanılmasının engellenmesi istendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyelerden, turizm tesisi olan yapıların devre mülk, kat mülkiyeti yahut kat irtifakına bahis olamayacağına ait tapu siciline bildirim yapmasını ve yapı kullanım müsaade dokümanı (iskân) vermemesini istedi. Tapu müdürlükleri de turizm tesisi olarak inşa edilen yapılara devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyetli tapu verilmemesi konusunda uyarıldı.
 
Üst