OGM en az ilkokul mezunu KPSS kuralsız işçi alımı yapıyor: İşte müracaat sayfası

Temel

New member
OGM işçi alımı iş ilanı İŞKUR‘da yayınlandı. Orman Genel Müdürlüğü‘nde (OGM) boşalan takımlara KPSS koşulu aranmaksızın işçi alımı yapılacak. Gerekli kuralları taşıyan adaylar, takıma alınacak ve yurt genelinde çeşitli vilayetlerde gorevlendirilecek.

OGM İŞÇİ ALIMI NE VAKİT 2022?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine 74 daimi emekçi alınacak. Adaylar müracaatlarını 24-28 Ocak 2022 tarihleri içinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) online şubesi esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Engelli ve eski hükümlü adaylar da müracaat yapabilecek.


Yüz yüze müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylarda aranacak genel ve özel koşullar İŞKUR açık iş ilanları sayfasında yer alan OGM iş ilanında belirtilecek. Kelamlı ve uygulamalı imtihana tabi tutulacak olan adaylar takım sayısının 4 katı kadar imtihana davet edilecek.

Kelamlı ve uygulamalı imtihana çağrılacak adaylar, noter huzurunda çekilecek kura kararı belirlenecek. Kura yeri ve tarihi ‘da yayınlanacak iş ilanında yer alacak.

OGM EMEKÇİ ALIMI TAKIM DAĞILIMIOGM İŞÇİ ALIMI GENEL MÜRACAAT KAİDELERİ


1)
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak


2) Müracaat mühletinin son tarihi prestiji ile 18 yaşını tamamlamış olmak

3) Müracaat yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak


4) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak

5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak)

6) Müracaatın son günü prestijiyle talep edilen tahsil durumu ve özel kurallara haiz olmak

7) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak

8) İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak

9) Her aday, sırf bir meslek koluna müracaat yapabilecektir

10) Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına bakılırsa yetkili sıhhat kuruluşlarından alınan engelliler için sıhhat konseyi raporuyla belgelendirmeleri gerekir


11) Talep kaidelerini taşımadığı daha sonradan anlaşılan adaylar ile kelamlı ve uygulamalı imtihan kararında başarılı olan adaylardan arşiv araştırması kararı Genel Kaideler 3. unsurunda yer alan hata ögelerini taşıdıkları anlaşılanların müracaatları, alım sürecinin her etabında idarece sonlandırılabilecektir.

Engelli Alımına ait Özel Müracaat Kuralları

1)
Aşağıdaki evrakların en az bir adedine sahip olmak.

MEB onaylı;

* Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası
* Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası
* Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası
* İnsan Kaynakları Sertifikası
* Toplumsal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası
* Halkla Münasebetler Sertifikası
* İşçi Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,
* Genel Muhasebe Sertifikası
* Davet Merkezi Sertifikası

2) En az lise (ortaöğretim) mezunu olmak.

3) Müracaat müddetinin birinci günü prestiji ile 40 yaşından gün almamış olmak.

Eski Hükümlü/TMY Daimi Personel Alimi Özel Müracaat Koşulları

1)
En az ilköğretim mezunu olmak

2) Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına mani olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat mahzuru olmaksızın arazi kaidelerinde çalışabilir olduğuna ait Tam Teşekküllü Resmi Sıhhat Kurumlarından sıhhat raporu alabilecek durumda olmak, (Bu rapor Koronavirüs önlemleri kapsamında kelamlı ve uygulamalı imtihanda başarılı olan adaylardan istenecektir)

3) Müracaat müddetinin birinci günü prestiji ile 35 yaşından gün almamış olmak.

OGM İŞÇİ ALIMI İŞ İLANI
 
Üst