‘Öğretmenlik meslek kanununda öğretmenlerin emeği de pahası de yok sayılıyor’

Hasan

New member
teklifi, hedef, kapsam, yürütme ve yürürlük unsurları dışında sekiz husustan oluşuyor. Ne yazık ve dokunaklıdır ki; kanun teklifinin içeriğinde birfazlaca mevzuya dair karar yokken düzenlenen bahislere ait kararlar ise hem eski birebir vakitte eksik. Meslek Kanunu olarak isimlendirilen kanun teklifinde; öğretmenliğe, mesleğe, mesleğin gereklerine, öğretmen yetiştirme süreçlerine, meslek basamaklarına, öğretmenlerin mali, toplumsal ve özlük haklarına, atama ve yer değiştirme kurallarına, ödül ve disiplin uygulamalarına, eğitim yöneticiliği pozisyonuna ve teşvik kurgularına yönelik bütüncül çerçeve oluşturan bir yasal düzenleme niteliği yok. aslında sayılan bu bahis başlıklarının birçoğuyla ilgili olarak kanun teklifinin içeriğinde unsur bir tarafa cümleye hatta söze dahi yer verilmemiş. Kelamın özü, anlaşılan o ki; öğretmenlerin emeğini yok saymakta uzman hükümet, öğretmenlik mesleğini yok saymak noktasındaki maharetini de “Meslek Kanunu” ile ispatlamaya çalışıyor.


KANUN BU HALİYLE ÖĞRETMENLİĞE SAYGIYI DEĞİL ÖĞRETMENLERDE KORKUYU ARTIRIR

Anlamsız, yetersiz, gereksiz ve amaçsız kararlar topluluğu olarak görülebilecek ancak katiyen meslek kanunu olarak tanımlanamayacak Kanun teklifi; öğretmenliğe saygıyı ve talebi artırmak bir tarafa öğretmenlerin korkusunu ve kederini artıracaktır.

Hükümet ve AK Parti, toplumun pek epey bölümünün lisana getirdiği aday öğretmenliğe, mülakat uygulamasına yönelik yansılara hak vermediğini kanun teklifiyle teyit ediyor. Kontratlı öğretmenliği kaldırmayan, sözleşmeli-kadrolu öğretmen kaynaklı ayırımları bitirme vaadini unutan,


İSMİ “ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU” ASLI “KAMU VAZİFELİSİ ÖĞRETMENLERİN HİZMET KANUNU”

Öğretmenlik Meslek kanunu ismi altında öğretmenlik mesleğine yönelik kapsamlı bir ayrımcılık üretiliyor. Kanun teklifinin içeriğinde özel öğretim kurumlarında bakılırsav yapan öğretmenlere yönelik tek bir karara yer almıyor. Özel okulları noktasında fiyatlara müdahale edebilen, öğrencilere yönelik teşvik ödemesi gerçekleştiren sistem, bu kurumlardaki öğretmenleri meslek kanunu kapsamında el almıyor. Bir manada özel okullardaki öğretmenlerin öğretmen sıfatına son veriyor ve sayıları yüz bini aşan öğretmeni öğretmen olarak kabul etmiyor. Bu haliyle kanun, öğretmenlik meslek kanunu olmaktan çok kamu nazaranvlisi sıfatıyla MEB ve başka kurumlarda nazaranv yapan öğretmen unvanlı işçinin hizmet temellerini düzenleyen “kanunlaştırılarak güçlendirilmiş hizmet yönetmeliği” vasfını taşıyor.


ÖĞRETMENLERE MESLEK FIRSATI SUNULMUYOR İMTİHANI KAZANMA KOŞULU GETİRİLİYOR

Kanun teklifiyle öğretmenlik aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak dört basamağa ayrılıyor. Bu basamakların meslek basamakları olduğu ise telaffuzdan ibaret. Çünkü, öğretmen olmak için iki yıla kadar, uzman olmak için on yıl, başöğretmen olmak için yirmi yıllık hizmet müddeti yanında imtihan koşulu getiriliyor. Birebir kanunun bir kararında öğretmenlerin ihtisası var lakin bir diğer hususunda ise bunun kanun nezdinde prestiji yok. Çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlamak yerine meslek için imtihana hazırlanmak baskısına maruz bırakılıyor öğretmenlerimiz.


VAZİFEDE İKEN MESLEK BASAMAKLARINI TIRMANAN EMEKLİLİKTE MESLEĞİ SONLANAN ÖĞRETMEN

Kanun teklifinde, öğretmenlik mesleğine ait meslek unvanlarının yalnızca fiilen nazaranv yaparken kullanılacağı, emeklilikte ise meslek unvanının sonlanacağı ve emeklilikte yalnızca “öğretmen” unvanının temel alınacağı anlaşılıyor. Çünkü meslek unvanlara ait mali hak artışı imkanı “özel hizmet tazminatı puanı” artırılmak suretiyle yapılmakta olup, özel hizmet tazminatı emekli maaşının ve ikramiyesinin hesabında dikkate alınmamaktadır. Bu tarafıyla uzman öğretmen ve başöğretmen bir meslek unvan-kadro olarak değil ek özel hizmet tazminatı oranı hakkından yararlanma sağlayan unvan olarak tasarlanmıştır. vazifenin sona ermesiyle birlikte, meslekte sonlanmaktadır. Anlaşılıyor ki; öğretmenlik mesleğinin bir meslek mesleği olarak düzenlenmesini değil öğretmenlere mali hak artışıyla sonlu meslek dayanağı sağlanmasını temel alan bir bakış kelam konusudur.

ÖĞRETMEN MAAŞINA ENFLASYON FARKININ TESİRİ MESLEK FARKININ TESİRİNDEN DAHA YÜKSEK

Kanun teklifinde uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarının öğretmen maaşlarına tesiri de düzenleniyor. Buna nazaran öğretmen maaşında, uzman öğretmen unvanı 1.000TL, başöğretmen unvanı ise 2.000 TL fiyatında fark oluşturacak. “Yüksek meslek, yüksek maaş” algısı işletiliyor. Lakin acıklı ne kadar dokunaklı bir durumdur ki; 2021 yılı enflasyon farkının maaşlara yansıması bile kanunla öngörülen meslek farkının yansımasından daha yüksek oldu. Mesleğin imtihana dayalı olması gereksizlik, da elde edilen mesleğin sağlayacağı mali, toplumsal ve özlük haklarının yetersiz olması ise adaletsizliktir.

KANUN MESLEK PLANLARINI ÖRSELİYOR 3600 EK GÖSTERGE VAADİNİ ERTELİYOR

Kanun teklifinin göstermelik, artırılmış algısal gerçeklik kararlarından biri hiç kuşkusuz ki 3600 ek göstergedir. Gönül almak gösterisiyle vakit kazanmak kurnazlığı yapılıyor. Ek gösterge vaadi yasa da karara geçiriliyor ama hayata geçmesi 1 Ocak 2023’e erteleniyor. niye 1 Ocak 2023 sorusunun karşılığı da verilemiyor.

EĞİTİM-BİR-SEN’İN TEKLİFLERİ DİKKATE ALINMALI TEKLİF EKSİKLERDEN KURTARILMALI

Öğretmenlik Meslek kanunu konusunda hususla ilgili olan paydaşların sürece katkı ve iştiraki sağlanmalıdır. Mevzuyla ilgili olarak eğitim hizmet kolunun yetkili sendikası Eğitim-Bir-Sen’in hazırladığı rapor, getirdiği tenkitler, açıkladıği teklifler kesinlikle dikkate alınmalıdır. Yetkili sendika sıfatının bir kararı olarak öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının beklentilerini, haklı taleplerini seslendirdiği gerçeği üzerinden Eğitim-Bir-Sen’in kamuoyuyla paylaştığı bilgi notu üzerinden teklifte değişiklik yapılması beklentisi karşılanmalıdır.
 
Üst