Öğretmen maaşlarına meslek artışı

Hasan

New member
Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Ulusal Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

Kabul edilen teklife bakılırsa, öğretmenlik mesleği aday öğretmenlik periyodundan daha sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç meslek basamağına ayrılıyor.

Öğretmenlerde aranacak nitelikler Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafınca belirlenecek.

Aday öğretmenliğe atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu 48. Unsurunda sayılan koşullara ek olarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na bakılırsa güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma ve Ulusal Eğitim Bakanlığı ve/veya ÖSYM tarafınca yapılacak imtihanlarda başarılı olma kuralı aranıyor.


ADAYLIK MÜHLETİ 2 YILDAN ÇOK OLAMAYACAK

Adaylık müddeti bir yıldan az iki yıldan epey olamayacak. Aday öğretmenler eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Süreç sonunda Adaylık kıymetlendirme Komitesi tarafınca yapılacak kıymetlendirme kararında başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.

Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan, mesleksel gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere Uzman Öğretmenlik Programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen minimum çalışmaları tamamlamış olanlar, kademe ilerlemesi durdurma cezası olmayanlar yazılı imtihana başvurabilirler ve yazılı imtihanda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklar.


70 PUAN ÜZERİ BAŞARILI

Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlar, kademe ilerlemesi durdurma cezası bulunmayanlar ve mesleksel gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik eğitim Programı’nı tamamlayan öğretmenler yazılı imtihana müracaatta bulunabilecekler ve yazılı imtihanda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

15 Ocak 2023 tarihinden başlamak üzere birinci derece öğretmene 3600 ek gösterge getirilmesi planlanıyor.
 
Üst