Odaş’ta bedelli sermaye artırımı

KaraYeL

New member
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş’de bedelli sermaye artırımı sonucu alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyleki denildi:

”Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak temel kontratın 6. unsurunun vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimiz sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL’den 800.000.000 TL artırılarak 1.400.000.000 TL’ye çıkarılmasına, işbu sermaye artırımında yeni hisse alma haklarının sınırlandırılmamasına ve yapılacak sermaye artırımında yalnızca (B) kümesi imtiyazsız nama yazılı hisse ihraç edilmesine, ana kontratın 6. unsurunda idare konseyine verilen yetki uyarınca, B Kümesi ortakların yeni hisse alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal kıymetli her bir hisse için 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılmasına, yeni hisse alma hakkı kullanım müddetinin 20 gün olarak belirlenmesine, bu müddetin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni hisse alma hakkı kullanım müddetinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni hisse alma haklarının kullandırılmasından daha sonra kalan hisselerin B kümesi olarak 2 işgünü müddetle nominal kıymetten düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan borsada satılmasına, artırılan 800.000.000 TL nominal kıymetli hisselerin ihraç ve satışına ait izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Şurası’na (SPK) başvurulmasına, SPK VII 128 1 sayılı hisse bildirisinin 33. hususu kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi emellerle kullanılacağına ait olarak hazırlanan fonun kullanım yeri raporunun onaylanmasına, iş bu karar kapsamında SPK, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ve öteki merciler nezdinde tüm gerekli müracaatların yapılması, bu kapsamda tüm gerekli dokümanların, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması, ilanların ve kelam konusu olacak öteki beyanların, evrakların onaylanması, kabul edilmesi, imzalanması, yeni hisse alma hakkı kullanım mühletinin izahnamede açıklanmak suretiyle belirlenmesi ve gerekli öteki yasal süreçlerin yerine getirilmesi, hisse bildiriminin (VII-128.1) 25/(1)/(a) kararı uyarınca satış müddetinin sona ermesini takiben satılamayan hisselerin olması halinde satın alma taahhüdünde bulunan gerçek şahsa taahhüt fiyatı kadar hisse satılması ve satışın tamamlanmasını müteakip satılamayan hisselerin 6 iş günü ortasında iptal ettirilmesi, sermaye artırımının tüm süreçlerinin koordineli bir biçimde yürütülmesi için Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş’nin aracı kurum olarak belirlenmesi, tüzel danışmanların atanması ve sermaye artırımı ile temaslı olarak alınacak tüm hizmetler için bunlarla her türlü mukavelenin tüm kural ve kararlarıyla kabul edilmesi ve bu kontratların imzalanması konusunda her türlü iş ve sürecin gerçekleştirilmesi için idarenin yetkili kılınmasına, şirket ortaklarından Burak Altay’ın ve BB Güç Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş’nin sermaye taahhütlerinin, Burak Altay’ın nakden konulan fonlar niçiniyle oluşan 105.774.427,61 TL ve BB Güç Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş’nin de 22.639.510,67 TL olmak üzere toplam 128.413.938,28 TL dengeli şirketten olan muaccel alacaklarından karşılanmasına ve kalan kısmın nakit olarak ödenmesinin kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı
 
Üst