Her 10 şahıstan 9’u dönüşümü destekliyor

celikci

New member
Fikirtepe’de yaşayan vatandaşların yüzde 90’ından fazlası bölgedeki kentsel dönüşümü destekliyor.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’ndan (KENTSEV) yapılan açıklamaya nazaran, kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuna yeterli bir biçimde anlatmak maksadıyla yola çıkan vakıf tarafınca başlatılan Kentsel Dönüşüm Anket Çalışmalarının birincisi Fikirtepe’de gerçekleştirildi.

Gayrimenkul sahiplerinin kentsel dönüşüm konusundaki mevcut durum algısını pahalandırmak ve sürecin halkın iştirakiyle yönlendirmesini sağlamak üzere hedefler taşıyan anket çalışması, online görüşme tekniğiyle düzenlendi.

Mahallede yaşayan ve kentsel dönüşüm sürecinde yer alan gayrimenkul sahipleri ile görüşülen Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Anket Çalışması’na katılanların yüzde 80,2’sini erkekler oluştururken, yüzde 86’sının 46 ve üzeri yaşta olduğu görüldü.

İştirakçilerin yüzde 33,1’i 5 yıldan az müddettir kelam konusu mahallede yaşadığını belirtirken, 20 yıldan fazla müddettir tıpkı konutta yaşadıklarını tabir edenlerin oranı ise yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

Oturduğu konutların üretim yılı sorulduğunda iştirakçilerin yüzde 32,8’i 1980-2000, yüzde 27’si 1960-1980, yüzde 18,9’u 2000-2010, yüzde 16,4’ü 2010 daha sonrası, yüzde 4,9’u ise 1960 ve öncesi halinde yanıt verdi.

Bölge sakinleri kentsel dönüşümü destekliyor

Anket çalışmasına nazaran, bulundukları yerde birçok kamu hizmetinden mutlu olduklarını belirten iştirakçilerin en çok şikayetçi oldukları hususlar içinde semt parkı ve otopark yetersizliğinin geldiği, vatandaşların zelzele riski konusunda yüksek bilince sahip olduğu görüldü.

Araştırmaya katılanların yüzde 90,2’si kentsel dönüşümü gerekli olarak görürken, yalnızca yüzde 9,8’i gerekli olmadığını düşünüyor. İştirakçilerin yüzde 67,3’ü kentsel dönüşümden haberdar ve mevzuya hakimken, yalnızca yüzde 8,2’si hiç duymadığını belirtti.

“Sizce mahallenizdeki kentsel dönüşüm projelerinin temel öne sürülen nedeni/gerekçeleri nedir?” biçiminde soru sorulan iştirakçilerin yüzde 81,8’i mahallesindeki kentsel dönüşüm projelerinin temel öne sürülen sebebinin “afetlere sağlam bina stoku oluşturmak” olarak görüyor. Onu, yüzde 52,9 ile “halkın ömür kalitesinde olumlu değişim sağlamak”, yüzde 44,6 ile “altyapıyı iyileştirmek” izliyor.

Bölge sakinlerinin yüzde 59,8’i kentsel dönüşümün yaşadıkları etraf için katiyetle mecburî olduğunu düşünürken, yüzde 24,6’sı ise gerekli görüyor. Yalnızca yüzde 8,2’lik kesim gerekli bulmuyor.

Öte yandan dönüşümün kim tarafınca yapılması gerektiğine dair bir soruya karşılık yüzde 57,9’lık kesim projelerin “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” tarafınca uygulanması gerektiği karşılığını veriyor. Onu yüzde 29,8 ile “TOKİ”, yüzde 24 ile “belediyeler ve merkezi yönetimler”, yüzde 22,3 ile “büyükşehir” ile “kamu-özel dal ortaklığı” takip ediyor.

KENTSEV Kurucusu ve Genel Sekreteri Haldun Ersen liderliğinde gerçekleştirilen çalışma, KENTSEV Mütevelli Heyeti Üyesi ve İTÜ Kent Bölge Planlama Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Ayataç, Genç KENTSEV üyeleri mimar Deryanur Şimşek, kent plancısı Yağmur Durak’ın katkıları, Fikirtepe Derneği (FİKENTDER) Lideri Yasin Bektaş’ın takviyesiyle hazırlandı.

“Fikirtepe sakinleri kentsel dönüşümün gerekliliğine inanıyor”

Açıklamada anket neticelerina ait değerlendirmeleri yer alan KENTSEV Kurucusu ve Genel Sekreteri Haldun Ersen, mahalle sakinlerinin yüzde 90,2’sinin kentsel dönüşümü desteklediğini bildirdi.

Yüzde 81,8’lik kısmın bölgedeki kentsel dönüşüm projelerinin temel öne sürülen sebebinin ‘afetlere güçlü bina stoku oluşturmak’ olduğunu düşündüğünü kaydeden Ersen, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu iki bilgi nitekim hayli değerli. yıllardır başta Etraf ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere öteki ilgili kurum ve kuruluşlar tarafınca burada anlatılmak istenen mevzunun muhatapları tarafınca anlaşıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımız dönüşümü birebir zamandastekliyor birebir vakitte gerekli görüyor. Sarsıntı gerçeği her geçen gün yüzümüze çarpılırken dönüşümün gerekliliği noktasındaki bu şuur artışı bizi ziyadesiyle şad ediyor.”

Ersen, mahalle sakinlerinin kentsel dönüşümü Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulaması konusundaki isteğine ait, vatandaşların bakanlığa olan itimadını gösterdiğini vurguladı.

“7,5 üzeri şiddette İstanbul’da 211 bin konut ağır hasar alacak”

Ersen, muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir zelzelede yalnızca İstanbul’da 211 bin binanın epey ağır ve ağır hasar alacağının raporlarla ortaya koyulduğunu belirterek, kentsel dönüşümün gerekliliğine ait şu değerlendirmelerde bulundu:


“Bu binalardaki vatandaşların bir an evvel kentsel dönüşüm için kolları sıvaması gerekiyor. Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca kentsel dönüşüm ve güçlendirme için 3 ana finansman modeli geliştirildi. Konut sahipleri daireleriyle ilgili yeterli araştırma yapmalı, uzman bir kuruluşa kesinlikle yapı kontrolü yaptırmalı. Sarsıntıya dayanıksız olanlar çabucak tahliye edilmeli. Riskli yapı sahiplerine; Emlak İştirak Bankası’nın sunduğu finansman modelleriyle bir an evvel dönüşüm ve güçlendirme için harekete geçmelerini davetinde bulunuyoruz.”
 
Üst