Güvenirliğin diğer adı nedir ?

Eksisözlük

Global Mod
Global Mod
Guvenirligin diger ad, "guvenlik" olarak bilinir. Guvenlik, verilerin guvende tutulmasn saglamak icin kullanlan bir cok teknolojilerin tumunun bir araya gelmesiyle ortaya ckar. Guvenlik, ozellikle cevrimici islemlerin ve verilerin korunmasnda onemli bir rol oynar. Guvenlik, cevrimici veriyi ve islemleri korumak icin tasarlanms bircok farkl teknolojileri icerir. Bu teknolojiler arasnda sifreleme, sanal ozel aglar, guvenlik duvarlar, kimlik dogrulama, veri koruma programlar, kullanc izinleri, kontrol listeleri ve diger guvenlik onlemleri yer almaktadr.

Guvenlik Teknolojileri

Guvenlik teknolojileri, bir veri merkezindeki bilgiyi guvenli bir sekilde tutmak icin kullanlan cesitli teknolojilerdir. Guvenlik teknolojilerinin amac, verilerin guvenli bir sekilde saklanmasn ve korunmasn saglamaktr. Guvenlik teknolojileri, veri merkezlerinin guvenligini saglamak icin cesitli guvenlik onlemleri icerir. Ornegin, veri merkezleri, sifreleme, sanal ozel aglar, guvenlik duvarlar, kimlik dogrulama, veri koruma programlar, kullanc izinleri, kontrol listeleri ve diger guvenlik onlemleri kullanlarak guvenli tutulabilir.

Guvenlik Riskleri

Guvenligin diger ad olan guvenlik, verilerin guvenli bir sekilde saklanmasn saglamak icin tasarlanmstr. Guvenlik, ayn zamanda verilerin cevrimici olarak kotu niyetli saldrlardan korunmasn ve calnmasn onlemek icin kullanlan bircok farkl teknolojileri de icerir. Ancak, guvenlik riskleri de mevcuttur. Guvenlik riskleri, veri merkezlerini ve verileri kotu niyetli saldrlara kars korumann etkili bir sekilde yurutulmesini saglamak icin kullanlan teknolojilere ve islemlere bagldr. Guvenlik riskleri arasnda, veri merkezlerinin kotu niyetli saldrlara kars korunamamas, yetersiz sifreleme, guvenlik duvarlarnn gecersiz kalmas ve kullanc izinlerinin yetersiz olmas saylabilir.

Guvenlik Onlemleri

Guvenlik onlemleri, veri merkezlerinin guvenligini saglamak icin kullanlan cesitli teknolojilerdir.
 
Üst