Çönge eş anlamlısı nedir ?

Eksisözlük

Global Mod
Global Mod
Congenin Es Anlamllar: Tanm, Kullanm ve Ornekler

Kelimelerin anlamlarnn belirlenmesi kelime bilgisinin temelini olusturur. Bazen anlamlar arasnda baglantlar olusturmak zor olabilir. Bunun gibi durumlarda, es anlamllar yardmc olabilir. Es anlaml kelimeler, farkl kelimelerin ayn anlam ifade ettigi durumlardr. Bir cok dilin kullanmnda, es anlamllar iletisimin kolaylastrlmasna yardmc olur. Bu yazda, congenin es anlamllarnn tanm, kullanm ve ornekleri ele alnacaktr.

Tanm: Congenin es anlamllar, congenin ayn anlam ifade etmek icin kullanlan farkl kelimelerdir. Iki ya da daha fazla es anlaml kelime, ayn konu hakknda konusmay kolaylastrr. Es anlamllar, sozluklerde, sozluklerde ya da ceviri klavuzlarnda listelenir.

Kullanm: Es anlamllar, akademik yazlar, oykuler ve konusmalarda kullanlr. Es anlamllar, daha once kullanlms kelimeleri degistirmek icin kullanlabilir. Ayrca, es anlamllarn kullanm, kelimelerin anlamlarnn daha iyi anlaslmasna da yardmc olur.

Ornekler:

1. Congenin es anlamllar arasnda, "buyuk" ile "dev" yer alr.

2. "Zengin" ile "varolus" congenin es anlamllarndandr.

3. "Buyuk" ile "genis" congenin es anlamllardr.

4. "Zayf" ile "krlgan" congenin es anlamllardr.

5. "Cok" ile "fazla" congenin es anlamllardr.

Sonuc olarak, es anlamllar, congenin anlamnn daha iyi anlaslmasna yardmc olur. Es anlamllar, akademik yazlar, oykuler ve konusmalarda kullanlr. Es anlamllar, kelimelerin daha iyi anlaslmasna yardmc olur. Es anlamllar, sozluklerde, sozluklerde ya da ceviri klavuzlarnda listelenir.
 
Üst