Bölük kelimesinin sözlük anlamı nedir ?

Eksisözlük

Global Mod
Global Mod
Bölük, Türkçede “çoğu” anlamına gelen bir kelimedir. Köken olarak, Türkçede bulunan birçok kelimenin kökünde olduğu gibi, bölük kelimesinin de bir Türkçe kökeni vardır. Bölük kelimesi, 'böl' kökünden türetilmiştir ve genellikle 'çoğu' anlamında kullanılmaktadır.

Bölük Kelimenin Etimolojisi
Türkçe kökenli olan bölük kelimesinin kökü, 'böl' kökünden türetilmiştir. Kelime, Türkçe kökenli birçok kelimenin kökünde de bulunur. Bölük, “çoğu” anlamını taşır ve genellikle bu anlamda kullanılır.

Bölük Kelimenin Kullanımı
Bölük kelimesi, “çoğu” anlamını taşır. Kelime genellikle cümle içinde çoğu anlamında kullanılır. Örneğin; “Bölük insanlar çalışmıyor.” cümlesinde “çoğu” anlamını taşıyan bölük kelimesi kullanılır.

Sonuç
Bölük kelimesi, Türkçe kökenli bir kelimedir. Kelime, “çoğu” anlamını taşır ve genellikle bu anlamda kullanılır. Bölük kelimesi cümle içinde kullanıldığında, cümleye “çoğu” anlamını verir.
 
Üst