Bişek ne demek ?

Eksisözlük

Global Mod
Global Mod
Bisek, bir kelime olarak, "kabullenme" anlamna gelmektedir. Ancak, bu kelime, daha genis anlamda, davranssal bir kavram olarak kullanlabilmektedir. Boyle bir durumda, bisek, soz konusu duruma kars kars koymann, direnmenin ya da bir seyi reddetmenin yerine, kabullenmeyi ifade etmektedir.

Kabullenme ve Iletisim

Kabullenme, iletisim surecinde onemli bir rol oynamaktadr. Bireylerin uzerine bask yaplmas, soz konusu bireylere bask uygulanmas, onlarn kendi dusuncelerini ifade etmelerine engel olabilmektedir. Insanlarn, kars tarafa oldugu gibi kabullenmesi, iletisim surecinin daha saglkl ve daha kolay ilerlemesine yardmc olmaktadr.

Kabullenme, iletisim surecinde bir direnc ya da kars koyma olarak ortaya ckmaz. Bunun yerine, kars tarafn dusuncelerinin ve argumanlarnn dikkatlice dinlenmesi ve degerlendirilmesi gerekmektedir. Kisinin kendi dusuncelerini paylasmasna ve kendisini ifade etmesine ragmen, kars tarafn fikirlerini de dikkatlice dinlemek ve onlarn anlamn anlamaya calsmak, iletisimi saglam bir sekilde ilerletmek icin onemlidir.

Bisek ve Iliskiler

Bisek, davranssal bir kavram olarak, kisinin iliskilerindeki tavrn da etkileyebilmektedir. Insanlarn birbirlerine kars olumlu ya da olumsuz tavrlar, iliskilerinde olusabilecek catsmalarn onune gecmek icin onemlidir.

Bisek, insanlarn birbirlerine kars olan tavrlarnn olumlu olmasn saglamak icin onemli bir rol oynamaktadr. Zor durumlarda, insanlarn diger kisinin baks acsn anlamaya calsmalar, kabullenmeyi saglamalar ve kars tarafn fikirlerini degerlendirmeye calsmalar, iliskilerinin daha saglkl ve pozitif bir sekilde ilerlemesini saglayacaktr.

Sonuc

Bisek, davranssal bir kavram olarak, insanlarn birbirlerine kars olan tavrlarnn olumlu olmasn saglamak icin onemli bir rol oynamaktadr. Iletisim surecinde de, kabullenme, soz konusu duruma kars direnmenin yerine, kabullenmeyi ifade etmektedir.
 
Üst