Apartheid yasası nedir ?

Eksisözlük

Global Mod
Global Mod
Apartheid Yasası Nedir?

Apartheid, Güney Afrika’da uygulanan, ülkeyi beyaz ve siyah insanlar arasında kurallarla belirlenmiş ırka dayalı sınırlamaları içeren, siyasi ve toplumsal yapıyı betimleyen bir terimdir. Apartheid, Afrikaans kelimesinin köklerinden gelir ve ayrılık anlamına gelir. Apartheid Güney Afrika’da 1948’de uygulanmaya başladı ve 1994’e kadar devam etti.

Apartheidin Kökenleri

Apartheid Güney Afrika’da siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan birçok kısıtlamanın uygulanmasına yol açan bir sistemdir. Apartheidin kökenleri, İngiliz, Fransız ve Hollandalı göçmenlerin Güney Afrika’ya gelmesiyle başladı. İngilizler ve Hollandalılar, Güney Afrika’da yaşayan beyazların siyasi ve ekonomik güçlerini arttırmak için mevcut siyasi, ekonomik ve toplumsal uygulamaları değiştirdiler.

Apartheid Yasaları

Apartheid yasaları, beyazların üstünlüğünü sağlamak için Güney Afrika’da uygulanan, ülkeyi beyaz ve siyah insanlar arasında kurallarla belirlenmiş ırka dayalı sınırlamaları içeren yasalardır. Bu yasalar, beyaz ve siyah Güney Afrikalılar arasındaki farklılıkları korurken, siyah Güney Afrikalıların haklarını kısıtlayan veya yok eden çeşitli kısıtlamaların uygulanmasını sağladı.

Apartheidin Sonuçları

Apartheid uygulamalarının Güney Afrika'ya vereceği sonuçlar ciddiydi. Apartheid yasaları, siyahların eğitim, sağlık, barınma, meslek edinme ve çeşitli haklar konusundaki haklarını kısıtladı. Apartheid uygulamaları, ayrıca Güney Afrika'da tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini sebep oldu.

Apartheidin Sonu ve Günümüzdeki Etkileri

Apartheid sistemi, 1990’da Nelson Mandela’nın özgürlüğünün kazanmasıyla sona erdi. 1994’te Güney Afrika’da siyah ve beyazlar arasında ayrım yapan herhangi bir yasal kaldırıldı. Apartheidin Güney Afrika’ya kalıcı etkileri vardır. Ülkedeki ekonomik ve sosyal krizler, ülkedeki gelir eşitsizliğini arttırmış ve çoğu Güney Afrikalının yaşamlarını zora sokmuştur.
 
Üst