ALES 2022 müracaatları ne vakit başlıyor? ALES 2022 imtihan tarihleri ne vakit?

Hasan

New member
Akademik İşçi ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na 2022 yılında girmek isteyen adaylar müracaat ve imtihan tarihlerini merak ediyor. Türkiye’de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim vazifelisi, okutman, araştırma nazaranvlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı üzere takımlara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafınca düzenlenen imtihan ‘ALES’ olarak isimlendirilir.

ALES MÜRACAATLARI NE VAKİT?

ALES/1 müracaatları 21 Şubat – 3 Mart 2022 tarihleri içinde yapılacak.

ALES/2 müracaatları 24 Haziran – 4 Temmuz 2022 tarihleri içinde yapılacak.


ALES/3 müracaatları 30 Eylül – 10 Ekim 2022 tarihleri içinde yapılacak.

ALES HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

2022 imtihan tarihleri:

ALES/1 17 Nisan 2022

ALES/2 21 Ağustos 2022

ALES/3 20 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

ALES NE DEMEK? ALES’TE KAÇ SORU VAR?

ALES, ‘Akademik İşçi ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ manasına gelir.

ALES’te 50 sözel 50 sayısal olmak üzere toplam 100 soru bulunur.

ALES, yılda üç sefer, 81 vilayette yapılmaktadır.

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de ALES puanı belirleyici pozisyondadır.


Tezli yüksek lisans müracaatlarında ALES puanı YDS ya da YÖK-DİL üzere gereklidir.

Tezsiz yüksek lisansta ise ALES puanına gerek bulunmuyor.

ALES, genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir imtihandır.

İmtihan mühleti 150 dakika iken geçerlilik müddeti ise 5 yıldır.

ALES MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

Akademik İşçi ve Lisansüstü Eğitimi Giriş İmtihanı (ALES),

* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

* Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında, ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir imtihandır.


İmtihanda alınan puanlar, istenildiğinde üstte sayılan hedefler için ilgili kurumlara adaylar tarafınca verilecektir..

* İmtihana; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik dokümanı almış olmak kaydıyla yurt haricinde lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

* İmtihanda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. İmtihan, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama müddeti 150 dakika (2.5 saat) olacaktır.

* İmtihan, 81 vilayet merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te imtihan Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.


* Bu imtihanın sonuçları, belirtildiğı tarihten itibaren 5 yıl mühletle geçerlidir.

* Yükseköğretim kurumlarında öğretim vazifelisi ve araştırma bakılırsavlisi takımlarına atanabilmek için, alanındaki puan tipinde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Başarılı olan adaylar, ‘Öğretim Üyesi haricindeki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen genel ve özel kaideleri taşımaları halinde giriş imtihanlarına başvurabilirler.
 
Üst