50 bin ‘evim’ mağdurunun beklediği kanun yürürlükte: İşte kontrat evrelerinde izlenecek dokuz adım

celikci

New member
Kamuoyunda “evim şirketleri” olarak bilinen ve tasfiye süreçleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tarafınca yürütülen şirketlerdeki müşterilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, bu şirketlerin ziyanlarının bunda sorumluluğu bulunan yasal temsilcilerinden faal biçimde tahsil edilebilmesi ve faizsiz tasarruf finansman sistemine duyulan itimadın arttırılması için hazırlanan kanun teklifi; TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek maddeleşti.

15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7394 sayılı Hazineye İlişkin Taşınmaz Malların Kıymetlendirilmesi Ve Katma Bedel Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Birtakım Kanunlarda Ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34’üncü hususuyla 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununa eklenen Süreksiz 9’uncu husus kapsamında yapılacak mukavele devranları, sırasıyla, aşağıdaki süreç adımlarıyla gerçekleştirilecek.


Tasfiye sürecindeki şirketin “tasarruf dönemi”ndeki tasarruf finansman kontratlarını devralmaya istekli şirketler, TMSF’ye başvuracaktır.

TMSF tarafınca, kontrat devralma talebinde bulunan şirket ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) uygun görüş alınacaktır.

BDDK’dan onay geldikten daha sonra, kontratların devranı için; TMSF, devreden şirket ve devralan şirket içinde periyot mukavelesi imzalanacaktır. Hangi kontratların hangi şirkete devredildiği kamuoyuna duyurulacaktır.

Hukuksal süreci devam edenler hariç olmak üzere, “tasarruf dönemi”ndeki tasarruf finansman kontratları, yani bugüne kadar kendisine konut yahut otomobil teslimatı yapılmamış olanların mukavelelerinin bölüm ve teslimi yapılacaktır.


Devralan şirket tarafınca, devralınan kontratların sahiplerine ulaşılarak, mukavelelerini devam ettirip ettirmeyecekleri öğrenilecektir.

Kontratını devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin, bugüne kadar yatırmış olduğu tasarruf meblağı peşinat kabul edilerek, yeni bir kontrat imzalanacaktır. Yeni mukavelede fiyat artırımı olması halinde; müşteri, artırılan meblağa tekabül eden tertip fiyatının yalnızca yarısını ödeyecektir.

Yeni şirkette devam etmek istemeyen müşteri, kontrat fesih dilekçesini, TMSF’ye değil mukavelesini devralan şirkete teslim edecektir.

Feshedilen kontratlar, devralan şirket tarafınca devreden şirkete iade edilecektir.

Devralan şirket tarafınca değil, devreden şirketin tasfiyesi masası tarafınca, en geç bir ay içerisinde, müşterinin yatırmış olduğu tasarruf meblağının tamamı ile tertip fiyatının yüzde 20’si tek seferde nakit olarak ödenecektir.

Tertip bedelinin kalan yüzde 80’i ile buna emsal öbür alacak talepleri, devreden şirketin tasfiye masasına, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanununun 206’ncı hususu kapsamında dördüncü sıra alacağı olarak kaydedilecektir.

Öbür taraftan, kontrat bölümleri kapsamında Kurumumuz tarafınca ödenen fiyatların, ilgili şirketin ortaklarından ve sorumluluğu tespit edilen öteki yetkililerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Metodu Hakkında Kanun kapsamında takibi yoluyla, azami düzeyde geri kazanılması için çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir.

Hususla ilgili sıkça sorulan sorular sayfasına TMSF’nin ve tasfiyedeki şirketlerin internet sitelerinden ulaşılabilmektedir.
 
Üst