Ortaokulda hangi seçmeli dersler var? 6.-7.-8. sınıf seçmeli dersler listesi

Hasan

New member
öğrencileri seçmeli dersler yardımıyla toplumsal ve sayısal zekalarını geliştirme imkanı buluyor. Haftada 8 saat uygulanan seçmeli derslere ilgi son senelerda artıyor. Okullarda en az 10 öğrencinin birebir dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabiliyor.

2. DEVİR SEÇMELİ DERS TANIMLAMA NE VAKİT?

2021-2022 eğitim döneminin 2. devrinde 7 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. Öğrencilerin seçmeli ders tercihlerini okul idarecilerine dilekçe yoluyla bildirmeleri gerekiyor.


ORTAOKULDA HANGİ DERSLER VAR?

1)
Hür aktifliklerin uygulanması velinin isteği doğrultusunda okul idaresinin sonucuna bağlı olup zarurî değildir.

2) Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul idaresi kendi imkanları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler kısmında yer alan azami 10 dersten bir küme oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul idaresi tarafınca oluşturulan kümeden derslerini seçecektir.

3) Seçmeli derslerin kaç sefer alınabileceği dersin isminin yanında parantez ortasında belirtilmiştir.


4) Seçmeli derslerden birden çok sınıf seviyesinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden rastgele birini, 5-8. sınıf içinde rastgele bir sınıfta ya da daima olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi birinci defa sekizinci sınıfta alabileceği üzere, bu dersi beşinci sınıftan itibaren daima olarak seçebilir ya da rastgele bir sınıf seviyesinde diğer bir alandan ders seçebilir.


5) Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın muhakkak bir günü/günleri altı (6) ders saatlik vakit dilimi “seçmeli ders saatleri” olarak belirlenir. bu türlü farklı sınıf seviyelerinde olup ancak seçtikleri ders açısından tıpkı düzeyde olan öğrencilerden seçmeli ders kümesi oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur’an-ı Kerim dersini birinci defa yedinci sınıfta alıyorsa ve çabucak hemen başlangıç düzeyinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç düzeyinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. bu biçimdece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması birebir vakitte öğrencilerin tercih haklarının karşılanması sağlanır.


6) Sanat ve Spor kümesinde yer alan Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fizikî Etkinlikler dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir.

7) Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Toplumsal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve kaideleri uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak on sekiz (18) ders saatine kadar yabancı lisan dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyeleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı lisan dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.

8) İsteyen okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve etrafın kaideleri ile öğrencilerin kişisel özellikleri ve muhtaçlıkları dikkate alınarak okul idaresinin sonucuyla her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat aktiflikleri, sportif çalışmalar, toplumsal ve kültürel etkinlikler, yabancı lisan vb.)

ORTAOKULDA HANGİ SEÇMELİ DERSLER VAR?

6. sınıfta 1 saat seçmeli ders vardır. Öğrenciler aşağıdaki derslerden birini tercih edebilir:


* Kur’an-ı Kerim
* Okuma Hünerleri
* Müelliflik ve Yazma Marifetleri
* Yaşayan Lisanlar ve Lehçeler (Kürtçe)
* Yabancı Lisan (Bakanlar Şurası sonucu İle Kabul Edilen Diller)
* Bilim Uygulamaları
* Matematik Uygulamaları
* Görsel Sanatlar (Resim, Klâsik Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)
* Müzik
* Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara bakılırsa Modüller Oluşturulacaktır)
* Drama
* Zeka Oyunları
* Halk Kültürü
* Kentimiz
* Hukuk ve Adalet

7. sınıfta 1 saat seçmeli ders vardır. Öğrenciler aşağıdaki derslerden birini tercih edebilir:

* Kur’an-ı Kerim
* Müelliflik ve Yazma Hünerleri
* Yaşayan Lisanlar ve Lehçeler (Kürtçe)
* Bağlantı ve Sunum Hünerleri
* Yabancı Lisan (Bakanlar Konseyi sonucu İle Kabul Edilen Diller)
* Bilim Uygulamaları
* Matematik Uygulamaları
* Etraf Eğitimi
* Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
* Görsel Sanatlar (Resim, Klasik Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)
* Müzik
* Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara nazaran Modüller Oluşturulacaktır)
* Zeka Oyunları
* Halk Kültürü
* Kentimiz
* Medya Okuryazarlığı
* Hukuk ve adalet
* Düşünme Eğitimi

8. sınıfta 2 saat seçmeli ders vardır. Öğrenciler aşağıdaki derslerden birini tercih edebilir:

* Kur’an-ı Kerim
* Okuma Maharetleri
* Müelliflik ve Yazma Marifetleri
* Yaşayan Lisanlar ve Lehçeler (Kürtçe)
* İrtibat ve Sunum Maharetleri
* Yabancı Lisan (Bakanlar Şurası sonucu İle Kabul Edilen Diller)
* Bilim Uygulamaları
* Matematik Uygulamaları
* Etraf Eğitimi
* Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
* Görsel Sanatlar (Resim, Klâsik Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)
* Müzik
* Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara nazaran Modüller Oluşturulacaktır)
* Drama
* Zeka Oyunları
* Halk Kültürü
* Kentimiz
* Ortak Türk Tarihi
* Medya Okuryazarlığı
* Hukuk ve Adalet
* Düşünme Eğitimi

2. PERİYOT NE VAKİT BAŞLAYACAK?

Okullarda yarıyıl (sömestr) tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek. İkinci periyot ise 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

İkinci periyot orta tatili 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

1. devir orta tatil: 15-19 Kasım 2021

Yarıyıl (sömestr) tatili: 24 Ocak-4 Şubat 2022

2. devir orta tatili: 11-15 Nisan 2022

Okulların kapanış tarihi: 17 Haziran 2022
 
Üst