e-Okul seçmeli ders tanımlama nasıl yapılır? Seçmeli ders müracaat formu

Hasan

New member
Ortaokul ve lise sınıflarında öğrencilere mecburî dersler haricinde seçmeli ders hakkı tanınıyor. Ulusal Eğitim Bakanlığı’na (MEB) okullarda öğrencilerin ilgileri doğrultusunda yabancı lisan, hoş sanatlar, toplumsal aktivite üzere seçmeli ders veriliyor. Seçmeli dersin verilmesi için belirli bir sayıda öğrencinin o dersi tercih etmesi gerekiyor.

SEÇMELİ DERS TERCİHİ SON GÜN NE VAKİT?

Ulusal Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava kaideleri niçiniyle 7 Şubat 2022 saat 17.00’ye kadar uzatıldığını deklare etti. Öğrenciler, okullarında açılmasını istedikleri seçmeli dersler için talepte bulunacak.


Okullarda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 2. periyot dersleri de 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 2. periyodun başladığı birinci güne kadar seçmeli tercihlerini okul idarecilerine bildirmeleri gerekiyor.

E-OKUL SEÇMELİ DERS TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul üzerinden seçmeli dersleri, okul idarecileri tarafınca yapılıyor. Öğrencilerin ya da velilerin e-Okul’dan seçmeli ders tanımlama hakkı bulunmuyor. Öğrenciler, okul idarecilerinden temin ettikleri seçmeli ders formunu doldurarak okul idaresine teslim etmeleri gerekiyor.


Okul idarecilerin e-Okul’dan seçmeli ders tercihi yapmaları için şifreleriyle sisteme giriş yapması akabinde kurum süreçleri kısmına gelmeleri gerekiyor. Şu adımlar takip edilmeli:

* Kurum Süreçleri > Ders Süreçleri > Seçmeli Dersler kısmından okul bazında seçilen tüm seçmeli dersler seçili hale getirilip kaydedilir.

* Öğrenci Seçmeli Ders Belirleme kısmından sınıf seçilir. Alttan o sınıf için seçilen ders seçilerek listeleme yapılır. Her öğrenci için işaretleme yapılır ve kaydedilir.

Ders notu girişi için okul müdürlüğü tarafınca yapılması gerekli ön süreçler ise şu biçimde:


* Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri ekranında ders giriş/çıkış saatleri girilir

* Seçmeli dersler belirlenir ve öğrencilere seçmeli ders atanır

* Ders Programı ekranında haftalık ders programı oluşturulur

* Ders Öğretmenleri ekranında her dersin öğretmeni belirlenir

* Güvenlik Kümeleri ekranında Öğretmen kullanıcılarının ekran yetkileri (Örn; Not Girişi yetkileri verilerek) belirlenir

* Öğretmenlere TC Kimlik Kısıtlamalı kullanıcılar tanımlanır

SEÇMELİ DERS MÜRACAAT FORMU


ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ


Talim ve Terbiye Heyeti Başkanlığının Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi sonucu ile Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinin ilgili hususları aşağıya çıkarılmış olup 2021-2022 öğretim yılında okulumuzda okutulacak seçmeli dersler için gerekli açıklamalar yapılmıştır.


1) Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler kısımları yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin mecburî olarak alması gereken derslerdir.

2) Seçmeli derslerin kaç defa alınabileceği, dersin isminin yanındaki parantez ortasında belirtilmiştir.

3) Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez ortasında ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez ortasındaki ders saatlerinden yalnızca birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler kısmında Toplumsal Aktiflik dersi (1) (2) formunda yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya “1” ya da “2” ders saati olarak seçeceklerdir.

4) Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafınca ortaklaşa belirlenecektir.

5) Birinci ve ikinci yabancı lisan derslerinde Bakanlar Heyeti sonucu ile öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı lisanlar okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler kümesinde yer alan birinci ve ikinci yabancı lisan dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.

6) Seçmeli derslerde kümeler oluşturulurken Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili unsuruna göre süreç yapılır.

7) Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin tahsilini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması temeldir.

8) Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu muvaffakiyet ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk lisanı ve edebiyatı” dersidir.
 
Üst