Anadolu Efes’in 2021 satış hacmi

KaraYeL

New member
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş, 2021 yılı satış hacmine ait bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

”2021 üzere kuvvetli bir yılda her iki iş kolunda da sağlanan kuvvetli hacim performansı evvelarin daima değiştiği bir ortamda gerçek stratejiyi izlerken belirsizlikler karşısında aldığımız aksiyonlar yardımıyla geliştirdiğimiz çeviklik ve adaptasyon yeteneğimizin bir göstergesidir. Anadolu Efes’in konsolide satış hacimleri 4Ç 2021’de bundan evvelki yıla nazaran yüzde 13,2 artışla 23,9 mhl’ye ulaşarak kuvvetli bir büyüme göstermiş, bu büyümeye her iki iş kolu da katkı sağlamıştır. Özbekistan’ın meşrubat operasyonlarımızdaki tesiri hariç tutulduğunda, 2021 yılının son çeyreğindeki yıllık bazda büyüme yüzde 6,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Periyot içerisinde maliyet artışlarını karşılamaya yönelik uygulanan fiyat artışlarına karşın son çeyrekteki konsolide hacim performansı beklentilerimizin kıymetli ölçüde üzerinde gerçekleşmiştir. Meşrubat operasyonları son çeyrekte kuvvetli ivmesini sürdürürken, 2021 Coca-Cola içecek için rekorla dolu bir yıl olmuştur. Bira kümesinde hem yurt içi birebir vakitte memleketler arası satışlarda büyüme görülürken, Rusya bira operasyonlarının olağanüstü bir performans daha kaydettiği ve büyüme ivmesini sürdürdüğü bir çeyrek olmuştur. Pandeminin niye olduğu zorluklar yılın son çeyreğinde tesirini sürdürse de geçen yılın düşük baz tesiriyle Türkiye ve BDT bira operasyonlarında hacim artışı kaydedilmiştir. Buna bakılırsa, Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi 2021 yılının tamamında yüzde 12,2 oranında artış ile 116,1 mhl’ye ulaşarak orta-yüksek tek haneli büyüme amacımızı kıymetli ölçüde aşmıştır. Özbekistan’ın meşrubat operasyonlarımızdaki tesiri hariç tutulduğunda, 2021 yılında yıllık bazda büyüme yüzde 10,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bira kümesi satış hacmi 4Ç 2021’de yüzde 6,0 oranında artarak 2021 yılının tamamında 37,9 mhl’ye ulaşmıştır. 2021 yılındaki yıllık hacim artışı yüzde 4,7 düzeyinde gerçekleşirken düşük-tek haneli artış beklentimizin üzerinde kaydedilmiştir. Memleketler arası bira operasyonlarının konsolide satış hacmi son çeyrekte de kuvvetli performans sergileyerek yıllık bazda yüzde 5,4 oranında artışla 7,5 mhl düzeyine ulaşmıştır. Bu çeyrekteki performansa Ukrayna hariç tüm operasyonlar katkıda bulunmuştur. Uluslararası bira operasyonları satış hacmi 2021 yılının tamamında yıllık bazda yüzde 4,6 oranında artış göstererek 33,0 mhl düzeyinde gerçekleşmiştir. Rusya bira satış hacmi bu vakitte nispeten daha yüksek fiyatlandırmaya karşın yüksek tek haneli büyüme göstererek yıllık satış hacmi büyümesini orta-yüksek tek haneli düzeylere çıkarmıştır. Bu sayede Rusya bira operasyonları birleşme tarihinden bu yana arka arda 4. yılda da büyüme sergilemiştir. Portföydeki kuvvetli büyüme, yüklü olarak BUD markasının öncülüğünde küresel markalardaki kuvvetli performanstan beslenmiştir. Ayrıyeten, 2021 yılında yaklaşık yüzde 10 civarında büyüme kaydeden alkolsüz bira pazarında pazara göre daha uygun performans göstererek bu segmentte ikinci en büyük oyuncu pozisyonuna gelinmiştir. Premium segmentte yakalanan ivme geçen yılın tıpkı devrine kıyasla hacim hissesinden daha yüksek oranda paha bazında pazar hissesi kazanmamızı sağlamıştır. Ukrayna satış hacmi bu çeyrekte de düşüş kaydederek yıllık bazda düşük-onlu yüzdelerde daralma göstermiştir. Son çeyrekteki hacimler temel olarak rekabet tarafınca artan iskontolardan etkilenmiştir. Küresel markaların performansı Ukrayna’daki hacimlere en büyük katkıyı sağlarken, biraya yakın öbür kategorileri geliştirme stratejimiz doğrultusunda portföyümüzde yer alan cider segmentinde elde edilen büyüme de hacimleri desteklemiştir. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerindeki satış hacimleri, hem son çeyrekte birebir vakitte yılın tamamında ortalamada orta-onlu yüzdelerde artış kaydetmiştir. Kazakistan’daki pazar büyümesi 2021 yılı GSYİH büyümesinin yanı sıra pandemiye ait önlemlerin gevşetilmiş olmasıyla desteklenmiştir. Moldova’da satış hacmindeki büyümemiz, bilhassa açık satış noktalarında görülen kuvvetli artışın yanı sıra tüm satış kanallarında elde edilen kuvvetli performans yardımıyladir. Gürcistan’da hem pazarda birebir vakitte satış hacmimizde ülkedeki artan ihracat ve olumlu turizmin tesiriyle görülen ekonomik toparlanmanın takviyesiyle kuvvetli büyüme oranları elde edilmiştir. Türkiye bira toplam satış hacmi 2021 yılının son çeyreğinde bundan evvelki yılın birebir periyoduna kıyasla yüzde 10,1 oranında büyüyerek 1,2 mhl düzeyinde gerçekleşmiştir. Pandemi işimiz açısından zorluklar oluşturmaya devam etmektedir. Ama yılın son çeyreğinde satış hacimlerinin kısıtlayıcı önlemler ve yasaklardan dolayı etkilendiği geçen yıla bakılırsa daha az kısıtlayıcı önlemlerin olması yıllık bazda hacim büyümesine yardımcı olmuştur. Türkiye’de 2022 yılı hacimleri için kritik kıymet taşıyacak olan ekonomik oynaklık ve yüksek enflasyon ortamı bilhassa son ayda hacimlerimizi etkilemeye başlamıştır. Türkiye bira operasyonlarının toplam satış hacmi son çeyrekte elde edilen hacim artışıyla birlikte Beyaz Rusya, Çin ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerine yapılan ihracat hacimlerindeki çift haneli büyümenin de katkısıyla yıllık bazda yüzde 5,2 oranında artışla 4,9 mhl düzeyine ulaşmıştır. Kıymet odaklı yaklaşımımız doğrultusunda bu yılın başından itibaren görülen üst tanınan segment markalarımız BUD, Efes özel seri ve Bomonti filtresizin artan hisseleri hacimlerimize kıymetli katkı sağlarken, Efes glutensiz bu vakitte de kuvvetli ivmesini sürdürmüştür.

Meşrubat operasyonları 4Ç 2021’de konsolide bazda satış hacmi yüzde 17,7 düzeyinde kuvvetli bir büyüme sergilemiştir. Türkiye’nin satış hacmi yüzde 7,9 artarken, memleketler arası operasyonlar raporlanan bazda yüzde 26,3 büyümüştür. Özbekistan’ın tesiri hariç tutulduğunda memleketler arası operasyonlar evvelki yılın birebir çeyreğinde gerçekleştirdiği yüzde 15,8 düzeyinde kuvvetli büyümenin üzerine organik bazda yüzde 6,0 düzeyinde büyüme kaydetmiştir. Ana kategori olan gazlı içecekler Coca-Cola markası ve Fanta’daki çift haneli büyümelerle yüzde 15,7 oranında bir büyüme gerçekleştirerek sağlam performansını sürdürmüştür. Öteki taraftan gazsız içecek kategorisi, buzlu çay, güç içeceği, sportmen içeceği ve meyve suyu kategorilerindeki başarılı performansla yüzde 30,2 artış göstermiştir. Su kategorisi ise küçük paket odağıyla yüzde 23,8 büyümüştür. Su kategorisindeki büyümede bundan evvelki yılın düşük birtakım da tesirli olmuştur. 2021 yılında konsolide satış hacmi yüzde 16,2 büyümeyle 1.376,2 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. Organik bazda ise artış yüzde 14,2 olmuştur. Bu büyümeye istisnasız bütün ülkeler katkı sağlamıştır. Türkiye, yılın birinci yarısında pandemi niçiniyle yaşanan yerinde tüketim kanallarındaki kapanmalara karşın başarılı büyüme performansını sürdürmüştür. Satış hacmi 2021 yılında yüzde 13,5 büyümüştür. Memleketler arası operasyonlar da satış hacmini yüzde 18,3 arttırarak kuvvetli bir sonuç kaydetmiştir. Memleketler arası operasyonların yıllık büyümesi organik bazda yüzde 14,7 olmuştur. Coca-Cola markası 2021 yılında yüzde 17,3 hacim artışı gerçekleştirirken bir daha lansmanı yapılan Coca-Cola Zero Sugar yüzde 26,0 oranında dikkate paha bir artış sergilemiştir. Buna bağlı olarak gazlı içecekler kategorisi 2021 yılında yüzde 15,9 büyümüştür. Başka yandan, 2020 yılında yüzde 10,8 daralan gazsız içecekler kategorisi 2021 yılında kuvvetli bir toparlanma göstererek yüzde 28,1 büyümüştür. Evvelki yıla göre su kategorisi de toparlanma göstererek 2021 yılında yüzde 11,4 büyüme kaydetmiştir.
Operasyonlara eklenen ve 4. çeyrekte konsolide edilmeye başlayan Özbekistan, raporlanan satış hacmi büyümesine 24,5 milyon ünite kasa katkı sağlamıştır. Türkiye operasyonları 4Ç 2021’de yıllık bazda yüzde 7,9 hacim artışı kaydetmiştir. Yerinde tüketim kanallarındaki kıymetli toparlanmayla birlikte segment odaklı pazarlama kampanyaları ve konut okazyonlarındaki odağın devam ettirilmesiyle başarılı sonuçlar kaydedilmiştir. Yerinde tüketim kanallarındaki nazarance toparlanma, uygunlaşan turizm aktivitesi, yaz ayları boyunca tesirini sürdüren düzgün hava şartları, devam eden mesken okazyonları odağı ve e-ticaret kanallarında artan bulunurlukla Türkiye operasyonunun toplam satış hacmi 2021 yılında yüzde 13,5 artarak 581,3 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. Gazlı içecekler kategorisi 4Ç 2020’deki yüzde 18,1’lik kuvvetli hacim artışının yarattığı yüksek baza karşın 4Ç 2021’de yıllık bazda yüzde 1,0 büyümüştür. Gazlı içecekler içerisinde Coca-Cola markası 4Ç 2020’deki yüzde 24,3’lük hacim büyümesinin üzerine 4Ç 2021’de yüzde 3,2 büyüme kaydetmiştir. Yıllık bazda ise Coca-Cola markası yüzde 15,1 büyümüştür. Yeni tasarım ve formülüyle bir daha lansmanı yapılan Coca-Cola Zero Sugar ve epey güzel performans gösteren Sprite da gazlı içecek kategorisinin 2021 yılındaki yüzde 11,6’lık büyümesine katkı sağlamıştır. Gazlı içecekler içerisindeki şekersiz mamüllerin oranı yüzde 6,1 olarak gerçekleşmiştir. Gazsız içecek kategorisi 4Ç 2021’de başarılı performansını sürdürerek evvelki yıla göre yüzde 19,2 büyüme gerçekleştirmiştir. Meyve suyu ve buzlu çay yüzde 18,6 ve yüzde 9,0 büyümeyle gazsız içecek kategorisindeki büyümeyi desteklemiştir. Güç içeceği alt kategorisi de kuvvetli büyümesini sürdürerek 4Ç 2021’de satış hacmini evvelki yıla göre 2 katına çıkarmıştır. Gazsız içecekler 2021 yıl sonu itibariyle evvelki yıla bakılırsa yüzde 22,3 büyümüştür. Su kategorisi de 4Ç 2021’de yüzde 32,2 büyürken 2021 yılı büyümesi yüzde 16,3 olmuştur. Su kategorisindeki toparlanma yerinde tüketim kanallarındaki su satışlarındaki artışla da desteklenmiştir.
Milletlerarası operasyonlar yılın son çeyreğinde raporlanan bazda yüzde 26,3 büyüme göstermiştir. 4Ç 2021’de Özbekistan’ın konsolide edilmesi satış hacmindeki artışa 24,5 milyon ünite kasa katkı sağlamıştır. Memleketler arası operasyonların organik bazda büyümesi ise 4Ç 2021’de yüzde 6,0 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında memleketler arası operasyonların konsolide satış hacmi gazlı içecek kategorisindeki yüzde 18,6 dikkat cazibeli artışla yüzde 18,3 yükselerek 794,9 milyon ünite kasa olmuştur. Organik büyüme ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşmiştir. Fiyat artışlarına karşın, gazlı içecek kategorisindeki liderliğinin de dayanağıyla Pakistan operasyonu başarılı performansını 4Ç 2021’de de sürdürmüş ve 4Ç 2020’deki yüzde 32,1 büyümenin yarattığı yüksek baz tesirine karşın 4Ç 2021’de yüzde 4,0 büyüme kaydetmiştir. 2021 yıl sonunda Pakistan operasyonun hacim büyümesiyüzde 17,2 olmuştur. Bu büyüme daha fazla soğutucu pozisyonlandırmaya da imkan sağlayan satış noktalarının sayısının arttırılması, daha aktif operasyon modeli, güzelleşen icra kabiliyeti ve gelişen promosyon idaresiyle sağlanmıştır. Coca-Cola markasındaki yüzde 19,8 büyümenin dayanağıyla gazlı içecek kategorisi 2021 yılında yüzde 17,1 büyüme kaydetmiştir. Birebir periyotta gazsız içecek ve su kategorileri sırasıyla yüzde 59,6 ve yüzde 17,0 büyümüştür. Irak operasyonu 4Ç 2021’de Coca-Cola markasındaki bundan evvelki yıla göre yüzde 16,1 büyümenin de tesiriyle yüzde 10,8 oranında kuvvetli bir büyüme göstermiştir. Irak 2021 yılında toplamda yüzde 2,8 hacim artışı kaydetmiştir. Kazakistan’ın satış hacmi 4Ç 2021’de bundan evvelki yılın birebir devrine bakılırsa yüzde 8,3 büyümüştür. 2021 yılındaki toplam satış hacmi büyümesi gazlı içeceklerin hacmindeki yüzde 10,1 artışla yüzde 14,6 yükselmiştir. Gazlı içecek kategorisindeki büyüme performansı temel olarak Coca-Cola markası ve Fanta’daki yüzde 7,1 ve yüzde 32,8 büyümeden kaynaklanmıştır. Gazsız içecek kategorisi 2020 yıl sonundaki yüzde 7,9 daralma daha sonrasında 2021 yılında yüzde 38,1 oranında kıymetli bir toparlanma kaydetmiştir. Su kategorisi ise yüzde 13,0 ile kısmi olarak toparlanmıştır.
Operasyonlara yeni katılan Özbekistan, 4Ç 2021’de 24,5 milyon ünite kasa satış hacmi gerçekleştirmiştir. Satışlarının yüzde 97’sini ise başta Coca-Cola markası ve Fanta olmak üzere gazlı içecekler oluşturmuştur. Özbekistan’ın operasyonlara 2020 ve 2021 yıllarının tamamında dahil olduğu var iseyımı ile proforma (karşılaştırılabilir) bazda konsolide satış hacmi büyümesi yüzde 15,3 olarak gerçekleşmiştir.”

Hibya Haber Ajansı
 
Üst